Lite rolig och ibland nyttig läsning.

 

 
   

 

Sjötermer

Inom både yrken och fritidsaktiviteter så används det en hel det speciella termer och uttryck. Så också till sjöss. Läs och lär.

 
   

Kort i HTML-format OBS!!! tar lång tid (ca 90 sekunder) att ladda upp med modem.

Kort i PDF-format

Beskrivning och förklaringar av symboler i svenska sjökort.

 
   

Fyrkaraktärer

Att, när det är mörkt, använda fyrar att navigera efter är nog en självklarhet för det flesta. Men om sanningen skall fram (och det ska den väl) så hur är det med kunskapen om fyrarnas alla olika karaktärer.